Gundulićev Osman kao antropološki problemReportar como inadecuado
Gundulićev Osman kao antropološki problem - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.42 May 2004. -

U radu se istražuju antropološki korijeni Gundulićeva Osmana. Polazeći od poznatih književnopovijesnih zaključaka, pokušava se odrediti zašto je djelo ne samo nedovršeno, nego i u nekim bitnim aspektima alogično. Uvažavajući najnovija otkrića, rad otkriva temeljni kompleks djela u suodnosu eksplicitnog naratora koji povremeno zadobiva status gotovo ravnopravna sudionika radnje s naslovnim likom djela. Taj odnos u radu je dijagnosticiran kao rivalski stoga što je sam Gundulić prikriveni protivnik Osmanu, a Osman inačica jednodušne žrtve potrebna da bi se njime simbolički eksternalizirao i razriješio unutarstaleški sukob vlastele kao zatvorene socijalne zajednice.Autor: Antun Pavešković -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados