Turske priznanice o uplaćenom dubrovačkom haračuReportar como inadecuado
Turske priznanice o uplaćenom dubrovačkom haraču - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.42 May 2004. -

U seriji Acta Turcarum dubrovačkog Državnog arhiva sačuvane su priznanice za gotovo 200 uplaćenih harača. Gotovo sve su originalni dokumenti u formi sultanovih ukaza - fermana, jer se dubrovački harač smatrao darom sultanu i pripadao je njegovoj osobnoj riznici. U ustaljenom tekstu fermana - priznanica, navode se sljedeći podaci: vrsta i količina novca s kojim su Dubrovčani plaćali harač, imena poklisara koji su ga predali, početak i kraj haračkog godišta u 18. stoljeću trogodišta, datum uplate harača, te mjesto i datum izdanja dokumenta.Autor: Vesna Miović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados