Razina buke u pedodontskoj stomatološkoj ordinacijiReportar como inadecuado
Razina buke u pedodontskoj stomatološkoj ordinaciji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.40 No.3 September 2006. -

Svrha rada bila je odrediti razinu buke u pedodontskoj stomatološkoj ordinaciji koja prije toga nije bila akustički obrađena te anketirati stomatologe kako bi se procijenila izvrgnutost neželjenim zvukovima stomatoloških uređaja tijekom redovitoga dnevnog radnog vremena. Mjerenje buke obavljeno je u Zavodu za pedodonciju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ordinaciji sa šest radnih mjesta, a koristili su se najčešće potrebni stomatološki nastavci turbina s vodom, mikromotor s vodom i bez vode, puster i SONICfl ex. Odabrana su dva načina ispitivanja - tradicionalna, normirana metoda jednokanalnoga zvukomjera s modulom za spektralnu analizu te nova dvokanalna metoda pomoću umjetne glave. Ekvivalentna razina osnovne buke izmjerena s korekcijskim fi ltrom A LAeq iznosila je LAeq = 54,4 dB decibela. Razina buke u lijevom uhu umjetne glave bila je 53 dB, a u desnom 55 dB. Buka koja se stvara tijekom rada turbine s vodom iznosila je LAeq = 81 dB, mikromotora s vodom LAeq = 75 dB, mikromotora bez vode LAeq = 72,5 dB, pustera LAeq = 81,5 dB i SONICfl ex LAeq = 76 dB. Ekvivalentna razina buke kojoj je izložen stomatolog bila je LAeq = 72,1 dB, što uz korekciju zbog tonalne buke iznosi LAeq = 77,1 dB. Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da je buka – iako ekvivalentna razina buke ne premašuje LAeq = 90 dB, što bi bio razlog za urgentno djelovanje - ipak veća od LAeq = 70 dB, a to je gornja granica dopuštena prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu. Kako buci u ordinaciji nije izvrgnut samo terapeutski tim nego i pedodontski pacijent, trebalo bi akustički obraditi prostoriju u kojoj se obavlja djelatnost, kako bi se smanjile neželjene posljedice poput straha, stresa i uznemirenosti pacijenata.

određivanje buke; pedodoncija; stomatološka ordinacijaAutor: Ivana Čuković-Bagić - Hrvoje Domitrović - Željko Verzak -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados