Shematizam pravosuđa na području teritorijalne ovlasti Državnoga arhiva u Slavonskom Brodu 1850.–2004.Reportar como inadecuado
Shematizam pravosuđa na području teritorijalne ovlasti Državnoga arhiva u Slavonskom Brodu 1850.–2004. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, Vol.47 No.1 April 2004. -

Radom se nastoji dati pregled povijesti pravosudnih tijela od polovine 19. stoljeća do danas na području teritorijalne ovlasti Državnoga arhiva u Slavonskom Brodu. Obuhvaćena su sva pravosudna tijela koja su postojala samostalno. Isto su tako navedena ona pravosudna tijela koja su formalno pravno bila u sastavu uprave. Pregled će biti od pomoći kako djelatnicima Državnog arhiva u Slavonskom Brodu DASB, tako i drugim korisnicima i istraživačima koji se budu bavili poviješću pravosuđa na ovom području.

sudovi; pravosuđe; povijest pravosuđaAutor: Marinko Vuković -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados