Procjena dentalne starosti djece u razvoju: usporedba između različitih europskih zemaljaReport as inadecuate
Procjena dentalne starosti djece u razvoju: usporedba između različitih europskih zemalja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.40 No.3 September 2006. -

Procjena dobi djece temeljno je pitanje u sudskoj medicini, pedijatrijskoj endokrinologiji i ortodontskom liječenju. Za to se koristi nekoliko metoda, uključujući i onu na osnovi razvoja kostiju i zuba. Budući da je nekoliko autora ustanovilo da se dentalne metode mogu razlikovati prema točnosti procjene, ovaj se rad temelji na poboljšanjima metode koju su razvili Cameriere i suradnici te ih proširuje na veći uzorak djece iz nekoliko europskih regija - 505 iz Italije, 304 s Kosova i 291 iz Slovenije. Također se ispitala učinkovitost metode u situacijama kada se različite populacije analiziraju zajedno. Koeficijenti korelacije procjenjivali su se između dobi i predvidivih varijabli. Statistička analiza obavljena je u statističkom programu S-PLUS 6 SPLUS 6.1 za Windowsov operativni sustav - Professional Edition, Release 1. Razina znatnosti postavljena je na 5%. Statistička analiza pokazala je da spol, zbroj normalno otvorenih apeksa i broj zuba s potpuno razvijenim korjenovima znatno utječu na procjenu starosti. Pripadnost različitim europskim regijama nije utjecala na parametre modela.

određivanje starosti pomoću zuba; dentalna radiografi ja; sudska stomatologija; regresijska analizaAuthor: Roberto Cameriere - Luigi Ferrante - Francesco Scarpino - Branko Ermenc - Zeqiri Bejtulla -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents