Odnos razine glikoliziranoga hemoglobina HbA1c i pušenja prema parodontalnom statusu kod pacijenata s dijabetesom melitusom ovisnih o inzulinuReport as inadecuate




Odnos razine glikoliziranoga hemoglobina HbA1c i pušenja prema parodontalnom statusu kod pacijenata s dijabetesom melitusom ovisnih o inzulinu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.40 No.3 September 2006. -

Svrha istraživanja bila je ispitati učinak trajanja dijabetesa melitusa DM-a i razine glikoliziranoga hemoglobina HbA1c na parodontalni status pacijenata s inzulinski ovisnim DM-om, ali i kombinirani učinak pušenja i razine glikoliziranog hemoglobina parodontalni status. Ispitanici su slučajno odabrani među pacijentima s inzulinski ovisnim DM-om, a liječe se u Zavodu za endokrinologiju Opće bolnice -Sveti Duh-. Podaci su dobiveni razgovorom, kliničkim parodontološkim pregledom te iz kartona pacijenata arhiviranih u Zavodu. Kao mjesta s parodontitisom odabrana su ona s dubinom sondiranja od 5 i više mm. Modelom Poissonove regresije izračunat je relativni rizik s 95 postotnim intervalom pouzdanosti, korigiran za dob ispitanika. Razmjerni rizik da izgubi pričvrstak kod pušača je bio 12,805, a za dubinu sondiranja 7, 99. Relativni rizik kod pušača za razinu glikoliziranog hemoglobina HbA1c veću od 8,5 iznosio je 10,681 p = 0,002, a za razinu od 8,5 i manju - 8,214 p = 0,006. Relativni rizik za gubitak pričvrska kod nepušača bio je 4,891 p = 0,031. Kod pušača s inzulinski ovisnim DM-om i lošom glikemičkom kontrolom najveći je rizik za razvoj i progresiju parodontalne bolesti.

parodontitis; dijabetes melitus; pušenje



Author: Ivona Bago - Andrija Bošnjak -

Source: http://hrcak.srce.hr/



DOWNLOAD PDF




Related documents