Modeli obrazovanja arhivista - Bulletin darchives, No.40 March 1998.Reportar como inadecuado
Modeli obrazovanja arhivista - Bulletin darchives, No.40 March 1998. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, No.40 March 1998. -

Često i unutar jedne arhivske službe postoji više modela obrazovanja arhivista koji se razlikuju po sadržaju, obliku, trajanju, načinu na koji se programi izvode i ciljevima koji su postavljeni pred obrazovni proces. Takvo stanje je posljedica nedovoljne određenosti samoga predmeta i različitih tumačenja o tome što je arhivistika ili što bi trebala biti. S druge strane, u pravilu se poistovjećuju arhivistika i djelatnost arhiva, što dodatno otežava definiranje arhivistike kao središnjeg predmeta arhivističkog obrazovanja. Trenutno stanje arhivske teorije, uzimajući u obzir i njezin odnos prema srodnim disciplinama s kojima se ponekad i poistovjećuje, zajedno s istaknutim ciljevima i očekivanjima od pojedinih oblika obrazovanja i pripadajućih programa, osnovni su čimbenici koji utječu na to kakvi će modeli u nekoj sredini biti odabrani. U članku se ispituju razlozi za odluku za pojedini model i posljedice koje iz toga proizlaze s obzirom na mogućnost da takvi programi udovolje očekivanjimaAutor: Jozo Ivanović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados