Vrhovčev i Haulikov Maksimir - Prostor : a scholarly journal of architecture and urban planning, Vol.10 No.224 November 2003.Report as inadecuate
Vrhovčev i Haulikov Maksimir - Prostor : a scholarly journal of architecture and urban planning, Vol.10 No.224 November 2003. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Prostor : a scholarly journal of architecture and urban planning, Vol.10 No.224 November 2003. -

U tekstu je analizirana Vrhovčeva koncepcija perivoja 1787., s polazištem u podacima koje iznosi Haulik u svom albumu Park Jurjavés 1853

Sudeći prema tim navodima, perivoj je u tlocrtnom smislu imao francuska barokna obilježja, no autor ukazuje i na vrlo prisutnu romantičnu komponentu izraženu u smještaju središta zvjezdaste kompozicije na povišen i nepravilno oblikovan teren te u planiranom smještaju neke građevine u to središte. Smatra se da je stanovit odraz Vrhovčeve radijalne kompozicije bilo moguće odčitati i u Haulikovo doba karte iz 1846. i 1853. godine, i to u -lepezastom- rasporedu sjeverno od vidikovca. Jedina tri poznata i donekle sačuvana elementa Vrhovčeva perivoja središte zvjezdaste kompozicije, prilazna aleja, ulaz interpretirana su s obzirom na kasniju transformaciju, odnosno s obzirom na djelomično nove uloge koje su im pripale u Haulikovoj koncepciji perivoja.

francuski barokni perivoj; Maksimir; pejsažni perivoj; ZagrebAuthor: Andrej Žmegač -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents