Zagrebačka ugrađena najamna kuća u razdoblju od 1928. do 1934. godineReport as inadecuate
Zagrebačka ugrađena najamna kuća u razdoblju od 1928. do 1934. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Prostor : a scholarly journal of architecture and urban planning, Vol.10 No.224 November 2003. -

Statističkom je analizom obuhvaćeno 445 kuća predanih na uporabu u razdoblju od 1928. do 1934. godine, koje zadovoljavaju definiciju zagrebačke ugrađene najamne kuće. Prosječna kuća toga tipa ima dva do tri stambena kata iznad prizemlja, dva dvosobna stana na stubište, jednostrešni kosi krov prema ulici, s ravnim krovom prema dvorištu, kao i osno simetričnu plohu pročelja u zoni stambenih katova. Godine 1929. pojavila su se pročelja Novoga građenja, a 1932. godine postala su dominantna. Kvaliteta zagrebačke ugrađene najamne kuće jest kontinuitet visokog standarda srednjeg sloja građevne supstance.

Novo građenje; stambena arhitektura; ugrađena najamna kuća; ZagrebAuthor: Darko Kahle -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents