Izgradnja lazareta u Splitu - Prostor : a scholarly journal of architecture and urban planning, Vol.10 No.224 November 2003.Reportar como inadecuado
Izgradnja lazareta u Splitu - Prostor : a scholarly journal of architecture and urban planning, Vol.10 No.224 November 2003. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Prostor : a scholarly journal of architecture and urban planning, Vol.10 No.224 November 2003. -

Od kraja XVI. stoljeća splitski lazaret je ključno mjesto trgovačke razmjene Osmanlijskog Carstva i Mletačke Republike u kojem se provodi karantena kao mjera zaštite od kužnih epidemija. Izgrađivan je u nekoliko faza od 1583. do 1629. godine, kada zauzima najveću površinu. Venecija u doba Kandijskog rata, zbog ekonomskoga značenja lazareta, odlučuje Split opasati bastionskim sustavom utvrda i time ga spašava od turskog osvajanja. U to doba zamire trgovina i počinje transformacija lazareta, koji u smanjenom obujmu djeluje do polovice XVIII. stoljeća. Nakon Drugoga svjetskog rata u cijelosti se uklanja.

kužne epidemije; lazaret; Split; trgovina; VenecijaAutor: Snježana Perojević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados