Percepcije starina Leona Battiste AlbertijaReport as inadecuate
Percepcije starina Leona Battiste Albertija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Prostor : a scholarly journal of architecture and urban planning, Vol.10 No.224 November 2003. -

U tekstu se izlažu problemi razvitka percepcije starina u spisima graditelja Leona Battiste Albertija. Interes je u najvećoj mjeri usmjeren njegovim tehničkim spisima: raspravama o slikarstvu, skulpturi, zemljomjerstvu i arhitekturi, koji su nastajali od 1430-ih do 1450-ih godina. Autor pronalazi temelje nauka o percepciji pisanih i tvarnih starina u suodnosima kultura Grčke i Rima, te u tvorbi jezičnih pravila kojih je protežitost mogla poslužiti kao gradbeni model za humaniste prve polovice 15. stoljeća. U prikazu recepcije pisane predaje autor istražuje antička pojmljenja analogije, a u prikazu percepcija tvarnih starina bavi se Albertijevim tumačenjima sjetilnih iskustava i njihovom aplikacijom.

Alberti; analogija; Firenca; humanizam; RimAuthor: Marko Špikić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents