Mletci i Konstantinopol: latinski bizantinizamReportar como inadecuado
Mletci i Konstantinopol: latinski bizantinizam - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.42 May 2004. -

Autor analizira duboku povezanost ranije mletačke povijesti s Bizantom i ističe da se ne radi o dva odvojena entiteta koji bi se postupno sve više udaljavali jedan od drugoga, već da je riječ o «latinskom bizantinizmu» u Mlecima koji se, doduše, duboko razlikovao od istočnog, ali koji je nedvojbeno izrastao na podlozi antičkog Rima i Bizanta. Venecijansko otočje, kao dio Bizanta, primilo je izbjeglice s kontinenta koji su bježali pred Langobardima, a kada je to područje ekonomski ojačalo, našlo se u nezavidnom položaju biranja između zapadne Karolinzi i kasnije njemački carevi i istočne Bizant opcije. Mleci su se, nakon kolebanja u 10. stoljeću, priklonili istočnoj opciji koja im je davala velike trgovačko-pomorske prednosti, uz povoljnu okolnost da je Bizant bio udaljen i preslab da bi mogao odlučujuće ograničiti mletačku samostalnost. Komplementarnost interesa Bizanta i Mletaka postupno je zamijenilo suparništvo, ali unatoč svim suprotnostima, mnoge, često jedva vidljive niti povezivale su i dalje jedne i druge.Autor: Ortalli Gherardo -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados