Povodom 100. obljetnice izlaženja Viestnik Kr. hrv. slav. dalm. Zemaljskog arkiva 1899-1999Reportar como inadecuado
Povodom 100. obljetnice izlaženja Viestnik Kr. hrv. slav. dalm. Zemaljskog arkiva 1899-1999 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, No.42 February 2000. -

Ovim radom autor želi pokazati kakav je bio položaj Zemaljskog arhiva Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije - središnje arhivske ustanove onoga vremena, kao i njegovo značenje za hrvatsku kulturu i znanost, posebice za arhivstvo toga vremena. Vezano uz to, obrazlaže i značenje pojave prvoga arhivističkog časopisa u Hrvatskoj, što ga je Zemaljski arhiv počeo izdavati 1899. godine pod nazivom Viestnik Kr. hrv. slav. dalm. Zemaljskog arkiva. Časopis je doduše bio više povijesnog usmjerenja negoli arhivističkog, objavljivao je arhivsko gradivo te donosio vijesti i pregled stručne povijesne literature, ali je svakako i unaprijedio tadašnju arhivsku praksu svojim redovitim izlaženjem, kao i razmjenom publikacija s drugim arhivskim i srodnim ustanovama u Europi i svijetu.Autor: Miljenko Pandžić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados