Pojmovi, nazivi i priznavanje poduzetnika i poduzetništva u šumarstvuReportar como inadecuado
Pojmovi, nazivi i priznavanje poduzetnika i poduzetništva u šumarstvu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New Forestry Mechanisation : Journal for theory and application of forestry engineering, Vol.27 No.1 December 2006. -

U radu se razmatraju osnovni pojmovi vezani uz uslužne izvoditelje šumskih radova. Prikazani su nazivi koji se za njih koriste u hrvatskom i stranim jezicima, definirani su pojmovi poduzetnik i poduzetništvo te su prikazane osnovne značajke postojećih izvoditelja šumskih radova. Navode se profesionalni programi priznavanja izvoditelja šumskih radova te se naglašava njihova važnost u sređivanju stanja i odnosa na tržištu šumarskih usluga, kao i postizanja statusa pouzdanih i odgovornih izvoditelja. Kao tri glavna postupka stručnoga i poslovnoga potvrđivanja uslužnih izvoditelja šumskih radova obrazloženi su registracija upis, certifikacija potvrđivanje i licenciranje dopuštanje. Samo se licenciranje i licencija drže jamstvom stručnoga i uspješnoga izvođenja šumskih radova. Licencija može biti oduzeta ako izvoditelj trajno ne ispunjava kvalifikacijske uvjete, odnosno poslovne kriterije. Potiče se uspostava modela koji bi uključivao potvrđivanje kvalificiranosti i poslovne sposobnosti izvoditelja i stimuliranje ugovaranja poslova samo s ovlaštenim i licenciranim izvoditeljima. Očekuje se da će za šumovlasnike i-ili šumoposjednike stručno i pravodobno obavljanje radova biti dovoljno jamstvo za prihvaćanje modela.

šumarstvo; izvoditelji šumskih radova; poduzetnici; poduzetništvo; registracija; certifikacija; licenciranjeAutor: Mario Šporčić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados