Oštećivanje dubećih stabala pri izvoženju drva forvarderomReportar como inadecuado
Oštećivanje dubećih stabala pri izvoženju drva forvarderom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New Forestry Mechanisation : Journal for theory and application of forestry engineering, Vol.27 No.1 December 2006. -

Istraživanje oštećivanja dubećih stabala pri izvoženju drva 17-tonskim forvarderom Timberjack 1710B provedeno je u sječini hrasta lužnjaka dobi 99 godina, drvne zalihe 398 m3-ha i temeljnice 27,35m2-ha uz 183 stabla-ha. Bruto sječna gustoća prorede iznosila je 29,8m3-ha č 21 stablo-ha. Istraživana sječina nije bila sekundarno otvorena traktorskim vlakama te se forvarder površinom sječine kretao bez ograničenja do izrađene oblovine. Istraživanjem je utvrđeno oštećivanje sastojine s analizom strukturnih obilježja nastalih oštećenja. Uočene su radnje i postupci koji uzrokuju ozljeđivanje stabala te je provedena ocjena primjerenosti izvoženja drva forvarderom iz kasnih proreda s obzirom na razinu i strukturu oštećenosti. Tijekom rada forvarder je ukupno oštetio 2,5 stabla-ha, što u odnosu na broj preostalih stabala nakon sječe iznosi 1,5 %.

izvoženje drva; forvarder; ozljede stabala; nizinske šumeAutor: Tomislav Poršinsky - Marko Ožura -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados