BANSKA KRAJINA U DJELIMA SVEĆENIKA JOSIPA MARIĆA 1807.–1883. I PAVLA LEBERA 1844.–1919.Reportar como inadecuado
BANSKA KRAJINA U DJELIMA SVEĆENIKA JOSIPA MARIĆA 1807.–1883. I PAVLA LEBERA 1844.–1919. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006. -

U radu je prikazan doprinos na književnom i povijesnom polju dvojice svećenika čija su djela pisana u različitim oblicima i nastajala u različitim vremenskim razdobljima, a svojom tematikom neposredno ili posredno pružaju saznanja i daju dobar uvid u raznorodne segmente društvenog života banskih krajišnika i Banske krajine, kao specifičnoga teritorijalnog dijela Hrvatsko-slavonske vojne krajine. Riječ je o prethodniku ilirizma i jednom od preporoditelja Josipu Mariću i Pavlu Leberu, povjesničaru i pučkom piscu, čija djela nastaju nakon obnove parlamentarizma u Hrvatskoj 1861. i razdoblju ponovnog aktualiziranja ukidanja Vojne krajine i njezina konačna razvojačenja 1881. godine. Rad je pisan na temelju objavljenih i neobjavljenih izvora, arhivske građe, župnih spomenica, relevantne literature i tiska. Autor je u radu analizirao više radova tih svećenika i pružio pokazatelje njihova značenja za istraživače kulturne, crkvene i krajiške povijesti Banovine.

Hrvatsko-slavonska vojna krajina; Banska krajina; Banovina; svećenici; književnost; crkvena povijestAutor: Ivica GOLEC -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados