POVIJESNE OKOLNOSTI OSNUTKA I OSNUTAK ŽUPE DUBRAVE U TREBINJSKOJ BISKUPIJI PRIJE 300 GODINAReportar como inadecuado
POVIJESNE OKOLNOSTI OSNUTKA I OSNUTAK ŽUPE DUBRAVE U TREBINJSKOJ BISKUPIJI PRIJE 300 GODINA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006. -

Morejski rat 1684.–1699., koji se dijelom vodio i na području Trebinjsko-mrkanske biskupije, prouzročio je velike promjene, i s obzirom na broj stanovništva i s obzirom na crkveno ustrojstvo biskupije. Karlovačkim mirom dio biskupije potpada pod mletačku vlast i na njemu trebinjsko-mrkanski biskupi prestaju vršiti jurisdikciju. Kao posljedica toga dolazi do preustroja župa u biskupiji. Budući da je najveći dio župe Dobrane ostao pod Mlečanima, 1704. osniva se nova župa, koja je prozvana Dubrave, na prostoru župe Dobrane koji je ostao pod turskom vlašću. Kad

je osnovana, župa je imala 60 katoličkih obitelji koje su bili razasute među »turcima« i »šizmaticima«. Prvi i dugogodišnji župnik bio je don Savo Vukić, koji je 1721. imenovan nikopoljskim biskupom, ali se zbog protivljenja Turaka morao odreći te službe. Život u župi, i za župnika i za katolike, bio je težak jer su bili izloženi stalnim turskim nametima i napadima. Ipak, katoličanstvo se na ovom prostoru uspjelo održati pa čak i povećati već u prvim desetljećima 18. stoljeća.

Crkvena povijest; Trebinjsko-mrkanjska biskupija; rani novi vijek; Katolička crkvaAutor: Milenko KREŠIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados