Arhiviranje zapisov, Priročnik za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom državnih upravnih in pravosodnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih in zasebnih zavodov, gospodarskih družb podjetij, bank, zavarovalnic,Reportar como inadecuado
Arhiviranje zapisov, Priročnik za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom državnih upravnih in pravosodnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih in zasebnih zavodov, gospodarskih družb podjetij, bank, zavarovalnic, - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, No.44 March 2002. -Autor: Silvija Babić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados