»RUKA I OKO GOSPODINA PAPE« – PAPINSKI LEGATI U DRUGOJ POLOVINI XII. STOLJEĆAReportar como inadecuado
»RUKA I OKO GOSPODINA PAPE« – PAPINSKI LEGATI U DRUGOJ POLOVINI XII. STOLJEĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006. -

U ovom prilogu autor predstavlja i obrađuje, u hrvatskoj medievistici dosad, zapostavljeno pitanje razvojnih tendencija službe papinskih legata u drugoj polovini XII. stoljeća. Nakon pregleda relevantne, gotovo isključivo strane historiografi je, detaljno se razmatra pitanje klasifikacije papinskih legata u istom razdoblju te ukratko i u prvoj polovini XIII. stoljeća. Pozornost se potom posvećuje odnosu papa – legat i tehničkoj strani izvedbe legacije. Na kraju se iznose neki, u vrelima zabilježeni, primjeri legacija na istočnojadranskom prostoru, koji ocrtavaju karakteristike legatske službe tijekom druge polovine XII. stoljeća, te analizom historiografskog razmatranje Mihe Barade pokušava predočiti koliko poznavanje čitave problematike može pridonijeti rješavanju nekih problema.

Crkvena povijest; druga polovina XII. stoljeća; historiografi ja; papinski legati; papa; klasifikacija papinskih legata; povijesna vrela; istočnojadranska obalaAutor: Ivan MAJNARIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados