»RUKA I OKO GOSPODINA PAPE« – PAPINSKI LEGATI U DRUGOJ POLOVINI XII. STOLJEĆAReport as inadecuate
»RUKA I OKO GOSPODINA PAPE« – PAPINSKI LEGATI U DRUGOJ POLOVINI XII. STOLJEĆA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006. -

U ovom prilogu autor predstavlja i obrađuje, u hrvatskoj medievistici dosad, zapostavljeno pitanje razvojnih tendencija službe papinskih legata u drugoj polovini XII. stoljeća. Nakon pregleda relevantne, gotovo isključivo strane historiografi je, detaljno se razmatra pitanje klasifikacije papinskih legata u istom razdoblju te ukratko i u prvoj polovini XIII. stoljeća. Pozornost se potom posvećuje odnosu papa – legat i tehničkoj strani izvedbe legacije. Na kraju se iznose neki, u vrelima zabilježeni, primjeri legacija na istočnojadranskom prostoru, koji ocrtavaju karakteristike legatske službe tijekom druge polovine XII. stoljeća, te analizom historiografskog razmatranje Mihe Barade pokušava predočiti koliko poznavanje čitave problematike može pridonijeti rješavanju nekih problema.

Crkvena povijest; druga polovina XII. stoljeća; historiografi ja; papinski legati; papa; klasifikacija papinskih legata; povijesna vrela; istočnojadranska obalaAuthor: Ivan MAJNARIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents