HERMAN DALMATIN I INTELEKTUALNI PREPOROD ZAPADA U 12. STOLJEĆUReportar como inadecuado
HERMAN DALMATIN I INTELEKTUALNI PREPOROD ZAPADA U 12. STOLJEĆU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.57 June 2006. -

Svijet fi lozofi je uvijek živi u neprestanom prožimanju s izvanjskim svijetom, te stoga u ovom istraživanju naznačujem neke važnije kulturne, religiozne i povijesne činjenice koje su utjecale ili potaknule pojedince na filozofiranje primjerice, fenomen kršćanstva u srednjem vijeku i odnos osobito Katoličke crkve i društva u srednjem vijeku ili nastanak katedralnih škola kao prethodnicu pojave prvih sveučilišta na Zapadu, itd

Na tragu te tradicije postaje razvidnim koliku važnostza filozofiju imaju različita intelektualna usmjerenja ili ono što nam pojedini autori ostavljaju u

baštinu, u našem konkretnom slučaju, primjer Hermana Dalmatina Dalmatinca i fi lozofskih elemenata koji su sadržani u njegovoj misli i djelu. Nužno je naposljetku osvježiti fi lozofsko sjećanje tim inicijatorima, novatorima i pionirima, bez kojih bi napredak fi lozofi je kao takve bio nezamisliv. Stoga, u konačnici i pozivanje na te ponizne službenike fi lozofi je, na razne izvorne filozofe te prevoditelje filozofskih djela, bez kojih uopće ne bi bilo filozofske tradicije. U radu osvjetljujemo srednjovjekovnog autora, kao što je bio Herman Dalmatin, u njegovom povijesnom

i kulturološkom kontekstu, kako bi nam njegovo djelo odnosno misao bili razum ljiviji. Smisao takva pristupa vidimo u naravi same povijesti fi lozofi je srednjega vijeka, koja se razlikuje od našega današnjega gledanja na povijest fi lozofi je, koja je više specifi cirana, koja nastoji dokraja analizirati i problematizirati raznolika pitanja i ideje. Uvijek je vrlo opasno neko razdoblje htjeti sažeti u jednu riječ, jer se tada čini da pojednostavljujemo složenu stvarnost. Dopušteno je, ipak, naglasiti prevladavajuće značenje nekog razdoblja i napose formulirati probleme s kojima su se najviše bavili fi lozofi i znanstvenici toga određenog razdoblja. To se osobito odnosi na 12. stoljeće, u kojem je djelovao naš Herman Dalmatin zajedno s misliocima o kojima ćemo malo opširnije progovoriti u sljedećim poglavljima. Danas se to više nameće potreba da se prisjetimo konteksta nekog razdoblja u kojem se odvija neka pojedinačna egzistencija.

Herman Dalmatin; 12. stoljeće; teologija; filozofija; sveučilište; škola iz Chartresa; škola sv. ViktoraAutor: Alojz ĆUBELIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados