OGRADA NA ASERIJATSKOM FORUMU - Asseria, Vol.1 No.1 February 2003.Report as inadecuate
OGRADA NA ASERIJATSKOM FORUMU - Asseria, Vol.1 No.1 February 2003. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Asseria, Vol.1 No.1 February 2003. -

Prigodom arheoloških istraživanja na dijelu aserijatskog foruma na mjestu srušene crkve Sv. Duha otkrivena su godine 1999. dva fragmenta kamene ploče na kojima su prikazani lebdeći eroti koji nose girlandu. Još od ranije jedan sličan fragment nalazio se u muzeju u kaštelu Benkoviæ u Benkovcu. Treæi fragment očito je pripadao istom ansamblu kao i druga dva. Četvrti fragment otkriven je kao spolium u kasnoantičkom bedemu koji je kao dodatak bio podignut ispred snažnih megalitskih zidina grada. Iako na prvi pogled izgleda da taj fragment također pripada istom ansamblu, analiza je ipak pokazala da je on drukčijeg karaktera i da je po svoj prilici pripadao nekom sepulkralnom arealu izvan grada. Pluteji su stajali na sjevernoj strani foruma, iako nije moguće utvrditi na kojem je to bilo mjestu. Kako sami pluteji nisu mogli stajati samostalno, tako se postavlja pitanje kakvi su elementi morali nosti ploče. Slične pluteje i ploče imaju i forumi mnogih gradova na Jadranu i unutrašnjosti Akvileja, Trst, Pula, Celeia, Jader, Salona i dr

Njih nose stupci na kojima predominiraju likovi Jupitera Amona, Gorgona, mješovitih ljudsko-bikovskih bića, Pana i Dioniza. Što se pak pluteja tiče oni su redovno imali girlande koje nose eroti ili orlovi, a pojavljuju se i prikazi morskog tiasosa. Repertoar je vjerojatno još veći. Svi se ovi motivi vezuju uz carsku ikonografiju i kao takvi našli su plodno tlo na elementima forumskih ograda u mnogim dijelovima rimskog carstva. Nije poznato kakvi su elementi nosili pluteje u Aseriji, ali stupac iz obližnjeg Perušića je po svoj prilici pripadao upravo takvoj ogradi kao nosač. To je tim vjerojatnije jer takav motiv imaju i stupci koji se nalaze na ogradi gornjeg kata južnog portikata foruma Jadera. Aserijatska ograda se gradi negdje na kraju I. ili u prvoj polovici II. st.Author: Nenad Cambi - ; Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents