DOBRONJA – ZADARSKI DUŽNOSNIK ILI HRVATSKI KRALJReportar como inadecuado
DOBRONJA – ZADARSKI DUŽNOSNIK ILI HRVATSKI KRALJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.58 December 2006. -

U radu se raspravlja o opravdanosti vladajućeg mišljenja da je Kekaumenov Dobronja bio viši zadarski dužnosnik i dokazuje da je riječ o hrvatskom kralju. Dokaz za to bio bi Dobronjin naslov toparh, koji kod Kekaumena znači nezavisnog vladara u susjedstvu Bizanta. Nadalje se, uz ostalo, proučava pojmove proconsul Dalmatiarum, prior, Zvonimirovo obećanje dano njegovu senioru, papi Grguru VII., da će se brinuti za postojanje legitima dos, kao jedne od pretpostavka braka, smisao sintagme signum manus neke osobe uz dodatak et eius fi lii, nadalje formalno ograničenje procesne sposobnosti žena s tzv. adiutor, analizira se spor ugledne zadarske plemkinje Veke iz 1092., položaj osorskog biskupa Gaudencija, nestanak Regnum Croatiae et Dalmatiae i razlog zašto hrvatski kraljevi beziznimno u toj tituli na prvo mjesto stavljaju Croatia, za razliku od mletačkih duždeva i ugarskih kraljeva itd.

Hrvatska povijest; srednji vijek; Zadar; hrvatski kraljevi; Bizant; DobronjaAutor: Lujo MARGETIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados