Nepoljoprivredna proizvodnja u Bjelovarsko-križevačkoj županiji početkom 20. stoljećaReportar como inadecuado
Nepoljoprivredna proizvodnja u Bjelovarsko-križevačkoj županiji početkom 20. stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Cris : journal of the Historical Society of Križevci, Vol.VIII No.1 February 2007. -

U radu se analiziraju neke karakteristike nepoljoprivredne proizvodnje u Bjelovarsko - križevačkoj županiji početkom 20. stoljeća. Početkom 20. stoljeća Bjelovarsko-križevačka županija imala je sve karakteristike agrarnog područja, jer je u strukturi gospodarstva daleko najznačajnija djelatnost bila poljoprivreda. Uz nju relativno značajnija bila je obrtničko-proizvodna i uslužna djelatnost. Ova proizvodnja javila se u velikom broju gospodarskih aktivnosti, a najznačajnije su bile industrija odijevanja, prehrambena industrija, industrija željeza i metala, drvna industrija te svratištarska i gostioničarska djelatnost. U ovoj privrednoj grani prevladavala su sitna obrtnička poduzeća i radnje. Najveći broj poduzeća počivao je na radu samog vlasnika dok se angažiranje tuđe radne snage javljalo u malom opsegu. Primjena pogonske snage bila je malo zastupljena. Ovakva nepovoljna gospodarska struktura uzrokovala je iseljavanje većeg broja stanovnika, prvenstveno u područja Sjeverne Amerike. Sve navedene karakteristike ukazuju na relativno nisku razinu razvijenosti ove grane gospodarstva u Bjelovarsko-križevačkoj županiji u prvom desetljeću 20. stoljeća.

Bjelovarsko-križevačka županija; obrt; industrija; radna snaga; pomoćni radniciAutor: Ksenija Vuković - Milivoj Ređep - Miroslav Žugaj -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados