JE LI BISKUP VRHOVAC BIO CRKVENI OBNOVITELJ PO MJERI TRIDENTINSKOG KONCILA ILI JANSENISTReportar como inadecuado
JE LI BISKUP VRHOVAC BIO CRKVENI OBNOVITELJ PO MJERI TRIDENTINSKOG KONCILA ILI JANSENIST - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica Christiana periodica, Vol.30 No.58 December 2006. -

Zagreba ki biskup Maksimilijan Vrhovac već dugo vremena zanima hrvatske društvene i crkvene povjesničare. Naravno, društvene povjesničare zanima njegovo društveno, osobito polit čkoi kulturno, djelovanje, dok crkveni proširuju ili usredotočuju svoja istraživanja na njegovo crkveno djelovanje. Crkveni povjesničari koji u najnovije vrijeme istražuju Vrhovčevu ulogu u životu Crkve u središnjem dijelu kontinentalne Hrvatske, tj. barem na podr čju Zagreb čkebiskupije na prijelazu iz 18. u 19. stoljće, udaljuju se od prosudbi koje su sredinom 20. stoljeća o Vrhovcu donijeli u svojim istraživanjima Tibor Geczy, Franjo Cvetan i Ivan Škreblin jer su uočili kompleksnost jozefi nizma i tako otvorili mogu ć nost razaznavanja jesu li se pojedini

jozefi nisti više ili manje vezali uz koju od sastavnica jozefi nizma. Budu ć i da su i noviji crkveni povjesničari skloni Vrhovčevu pripadnost jozefi nizmu na jedan način ocjenjivati prije njegove biskupske službe, a na drugi način dok je bio biskup, ovaj rad nastoji ukazati da je opravdano ne samo op ć e mišljenje povjesničara da je Vrhovac bio jozefinist prije nego što je postao biskup već da je to bio od svojih studentskih dana pa do smrti, i to osobito vjeran idejama

jansenizma.

Vrhovac; jozefinizam; vjernost Tridentskom koncilu; jansenizam; »sinoda«Autor: Franjo Emanuel HOŠKO -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados