PRIMJENA WHITLOCK–VIBERTOVIH KUTIJA PRI PORIBLJAVANJU IKROM POTOČNE PASTRVE U FAZI OČIJU SALMO TRUTTA M. FARIO L., 1758Report as inadecuate
PRIMJENA WHITLOCK–VIBERTOVIH KUTIJA PRI PORIBLJAVANJU IKROM POTOČNE PASTRVE U FAZI OČIJU SALMO TRUTTA M. FARIO L., 1758 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.64 No.3 September 2006. -

Provedenim istraživanjem testirana je osobita metoda poribljavanja ikrom potočne pastrve u fazi očiju Salmo trutta m. fario L., 1758 primjenom inkubatora tipa Whitlock–Vibert. Pokus je postavljen u gornjoj kupskoj dolini na trima različitim potocima: Lešničkom potoku, Lešničkom jarku i potoku Grčac.

Tijekom tromjesečnog istraživanja, u razdoblju od siječnja 2005. do travnja 2005., u 14 Whitlock–Vibertovih kutija postavljeno je ukupno 4 000 komada ikre potočne pastrve u fazi očiju iz triju različitih izvora. Tijekom istraživanja rezultati iz potoka Grčaca isključeni su iz konačne analize uspješnosti Whitlock–Vibertove kutije zbog tehničkih problema, te su se za konačni rezultat rabili podatci iz 10 postavljenih Whitlock–Vibertovih kutija s ukupno 2 800 komada ikre od kojih se uspješno izvalilo ukupno 99,53 ikre.

Rezultati su potvrdili da se Whitlock–Vibertove kutije mogu uspješno primijeniti s ikrom potočne pastrve u fazi očiju te da učinkovitost ovakve metode poribljavanja u prvom redu ovisi o kvaliteti ikre i o dobrom odabiru mikrolokacije za postavljanje kutija. Ova dva temeljna čimbenika pokazala su se kritičnima s obzirom na usporednu analizu valjenja na obližnjem mrjestilištu »Homer« te opažanja nastala pri iskopavanju kutija nakon završenog procesa valjenja u prirodi i u mrjestilištu. Istraživanje je provedeno u sklopu redovnih gospodarskih obveza nadležnog ovlaštenika ribolovnog prava na istraživanom području.

Whitlock–Vibertova kutija; potočna pastrva; inkubator; poribljavanjeAuthor: M. Turković - B. Hrašovec - N. Šprem -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents