Turistički pomladak u osnovnoj školi - Methodical Review : journal of philosophy of education, Vol.13 No.2 February 2007.Reportar como inadecuado
Turistički pomladak u osnovnoj školi - Methodical Review : journal of philosophy of education, Vol.13 No.2 February 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Methodical Review : journal of philosophy of education, Vol.13 No.2 February 2007. -

Turistički pomladak pri bledskoj osnovnoj školi ima dugogodišnju tradiciju. Glavni motiv za njegovu uspostavu bio je u potrebi da se među mladima potakne veće zanimanje za ugostiteljsko-turistička zvanja.

Danas u školi djeluje šest skupina Turističkog pomlatka, učenika različite dobi koje se razlikuju po programu i načinu rada. Sve skupine rade prema nastavnim programima u kojima se prepleću teoretske i praktične teme, koje se na različite načine povezuju s turizmom, a obrađene su različitim metodama i oblicima rada, privlačnima i bliskima djeci. Često se primjenjuje rad u radionicama i na terenu, gdje učenici na podlozi vlastitih zapažanja i istraživanja dobivaju određena znanja i iskustva. Osnovni cilj svih skupina jest odgojiti mlade za pozitivan odnos prema turizmu. Svi učenici su istodobno i članovi Turističkog društva Bled.

Skupine vode mentori, koji pohađaju različite seminare. Povezuju se također s ugostiteljsko-turističkim organizacijama u domaćem kraju i drugdje.

Financijska sredstva za rad djelomično pribavlja škola, dio se stječe pokroviteljstvom, te dodatnim djelatnostima preko drugih organizacija.

turizam; osnovna škola; slobodne aktivnosti; organizacijaAutor: Magda Bogataj -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados