OPTIMALNA STRUKTURA PASIVNOGA SONARA ZA DETEKCIJU VRLO SLABIH ŠIROKOPOJASNIH SIGNALAReportar como inadecuado
OPTIMALNA STRUKTURA PASIVNOGA SONARA ZA DETEKCIJU VRLO SLABIH ŠIROKOPOJASNIH SIGNALA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.51 No.3-4 November 2004. -

U radu se razmatra primjena optimalne statističke detekcije za pasivni sonar. Koristi se Neyman-Pearsonovim statističkim kriterijem iz Bayesove familije vjerojatnosnih testova. Pretpostavlja se da je hidroakustički šum plovila na mjestu prijema korisni signal vrlo slab te širokopojasan, stacionaran i ergodički obojeni stohastički proces Gaussove distribucije. Za hidroakustički okolni šum dubokoga mora smetnju uzima se da je širokopojasan, stacionaran i ergodički obojeni Gaussov stohastički proces. Pretpostavlja se da je spektar gustoće snage hidroakustičkog okolnog šuma dubokoga mora poznata i determinirana funkcija frekvencije. U radu se obuhvaća područje od 500 Hz do 10 kHz.

optimalna detekcija; pasivni sonar; šum plovila; šum dubokoga moraAutor: Kosta Ugrinović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados