NEIZVJESNOST PARAMETARA U OSIGURANJU - OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.51 No.3-4 November 2004.Reportar como inadecuado
NEIZVJESNOST PARAMETARA U OSIGURANJU - OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.51 No.3-4 November 2004. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.51 No.3-4 November 2004. -

Modeli rizika proučavaju se uglavnom kada su s izvjesnom sigurnošću poznati parametri. Ipak, parametri redovito nisu eksplicitno poznati, pa ih treba procijeniti iz odgovarajućeg skupa podataka. Pokazat će se kako se neki modeli mogu proširiti i pri tome dopuštaju neizvjesnost parametara.

portfelj; polica; parametar; distribucija; očekivanje; varijanca; štetaAutor: Ivan Prce - Dominika Crnjac - Martina Crnjac -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados