POSLJEDICE ULASKA BOSNE I HERCEGOVINE U EUROPSKU UNIJU NA OSNOVU ANALIZE TEORIJE OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJAReportar como inadecuado
POSLJEDICE ULASKA BOSNE I HERCEGOVINE U EUROPSKU UNIJU NA OSNOVU ANALIZE TEORIJE OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.57 No.7-8 August 2006. -

Ovaj rad testira posljedice ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju na osnovu analize teorije optimalnog valutnog područja. Metodom komparativne analize sagledava se mogućnost pojave ekonomskog šoka na strani potražnje koji će se s manjom vjerovatnoćom dešavati kada se Bosna i Hercegovina pridruži Europskoj monetarnoj uniji. Integracijom Bosne i Her-cegovine u Europsku monetarnu uniju, umjesto asimetričnih šokova, even-tualni šokovi koji se mogu pojaviti imati će tendenciju da budu simetrični. Integracija trgovine može dovesti do regionalne koncentracije industrijskih aktivnosti. U tom slučaju, pojedini šokovi specifi čni za određeni sektor mogu postati ekonomski šokovi za zemlju u cjelini. Tada je potreban devizni tečaj kao instrument makroekonomske politike. Kao rezultat pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj monetarnoj uniju moralo bi doći do smanjenja poja-ve negativnih šokova. Najracionalnije rješenje za Bosnu i Hercegovinu po-stepena je monetarna integracija. Uz stabilnu monetarnu politiku koju Bo-sna i Hercegovina danas ima, potrebno je jačati spoljno-trgovinsku politiku, politiku dohotka, javne fi nancije, industrijsku politiku i efi kasnije upravljati njima.

optimalno valutno područje; integracija; Europska mo-netarna unija; ekonomski šokAutor: Dženan Đonlagić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados