POTREBA INTENZIVNIJEG KORIŠTENJA I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA RAČUNOVODSTVENO INFORMACIJSKIH SUSTAVA U HRVATSKIM PODUZEĆIMAReportar como inadecuado
POTREBA INTENZIVNIJEG KORIŠTENJA I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA RAČUNOVODSTVENO INFORMACIJSKIH SUSTAVA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.57 No.7-8 August 2006. -

U ovom su radu predstavljeni rezultati istraživanja provedenoga u hr-vatskim poduzećima, svrha kojih je utvrditi razine integriranosti korištenih računovodstveno informacijskih sustava u tim poduzećima - samu svrhu njiho-va korištenja. Naime, pretpostavka je za učinkovito korištenje takvoga sustava, za potrebe uspješnog poslovanja, odnosno neprekidnog donošenja kvalitetnih poslovnih odluka, odgovarajuća razina integriranosti aplikacija pojedinačnih područja poslovanja unutar cjelovitog informacijskog sustava.Pojedini rezultati istraživanja eksplicitno ukazuju na potrebu inten ziv-nijeg korištenja, ali isto tako i na potrebu unapređenja postojećih računo-vodstveno informacijskih sustava u hrvatskim poduzećima, da bi na primje-ren način mogli potpomoći kvalitetnijem odvijanju poslovnih aktivnosti.

računovodstveno informacijski sustav; integriranost; poslovno odlučivanjeAutor: Mladen Meter -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados