EKONOMSKI INSTRUMENTI U ZAŠTITI MORA OD ONEČIŠĆENJA S KOPNAReport as inadecuate
EKONOMSKI INSTRUMENTI U ZAŠTITI MORA OD ONEČIŠĆENJA S KOPNA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.57 No.7-8 August 2006. -

Ekonomski instrumenti u provedbi politike zaštite okoliša pridonose ispravljanju netočnih tržišnih signala time što se njima uključuju troškovi onečišćenja i ostali troškovi čuvanja okoliša u cijenu proizvoda i usluga.Zemlje OECD primjenjuju cijeli spektar različitih ekonomskih instru-menata u zaštiti okoliša. Ti se instrumenti primjenjuju različito po sadržaju, obuhvatu i različitim mjerilima u pojedinim zemljama. U Republici Hrvatskoj postoji širi spektar različitih ekonomskih in-strumenata u zaštiti okoliša s većom zastupljenošću raznih naknada i nare-dbodavnih i nadzornih instrumenata. U cjelini u Hrvatskoj nedostaju trgo-vanje dozvolama i uglavnom instrumenti koji su u ovom radu predloženi za uvođenje. To su dodatna naknada za zaštitu voda, trgovanje dozvolama za zračna onečišćenja, naknada za: otpadne električne i elektroničke proizvo-de, otpadna vozila, otpadne gume, stare akumulatore, pesticide i umjetna gnojiva, istrošena industrijska ulja, plastičnu ambalažu i ambalažu za piće.Ovim radom iskazani su postojeći i osnovni smjerovi razvitka nekih ekonomskih instrumenata onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj koji bi se mogli uvesti.

ekonomski instrumenti; onečišćenja; more; Hrvatska; OECDAuthor: Miro Šverko - Mladen Črnjar - Zvonimira Šverko Grdić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents