SUVREMENE TENDENCIJE U RAZVOJU SVJETSKOG TURIZMA I GLOBALIZACIJSKI PROCESIReportar como inadecuado
SUVREMENE TENDENCIJE U RAZVOJU SVJETSKOG TURIZMA I GLOBALIZACIJSKI PROCESI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.51 No.5-6 December 2004. -

Početkom 21. stoljeća postavljaju se brojna pitanja o problematici i odabiru modela razvoja nacionalnog gospodarstva u globalizacijskim procesima. Svakim se danom sve više zemalja uključuje u integracijske procese otvarajući se prema međunarodnom tržištu, uzrokujući na taj način porast količine i raznovrsnosti međunarodnih transakcija roba i usluga. Proces globalizacije postaje nužnost u suvremenom gospodarskom razvoju. Tako se osjeća sve veća nazočnost globalizacijskih procesa i na turističkom tržištu. Pozitivni učinci globalizacijskih procesa očituju se kao znatan poticaj poduzećima na području turizma da se na različite načine uključuju u ovaj suvremeni fenomen. Da bi se mogao ocijeniti utjecaj globalizacijskih procesa na razvoj svjetskog turizma, provedeno je istraživanje anketiranjem eksperata koji su, izravno ili neizravno, uključeni u praćenje suvremenih turističkih trendova i globalizacijskih procesa. Osim toga, analizirat će se promjene svjetske turističke potražnje i ponude, pri čemu će se utvrditi aktivnosti turističke ponude poradi davanja što kvalitetnijeg odgovora na sve složenije i raznovrsnije zahtjeve turističke potražnje u globalizacijskom okruženju.

globalizacijski procesi; svjetski turizam; turistička potražnja; turistička ponudaAutor: Ivana Pavlić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados