POLOŽAJ TURIZMA U GLOBALNIM I EUROPSKIM INTEGRACIJSKIM PROCESIMAReportar como inadecuado
POLOŽAJ TURIZMA U GLOBALNIM I EUROPSKIM INTEGRACIJSKIM PROCESIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.51 No.5-6 December 2004. -

Turizam se danas u svijetu odlikuje novim organizacijskim i spregovnim mehanizmima. Ti mehanizmi u okružju globalnih - svjetskih i regionalnih - europskih tijekova, predmet su ovoga rada. Riječ je o nadasve dinamičnim procesima koji su neizostavni izazov turizmu 21. stoljeća, i to ne samo kao sastavnica svjetskoga gospodarstva nego i kao presudni čimbenik njegova razvoja. Pritom, pogledi na globalizaciju se razlikuju, počevši od onih koji ju je prihvaćaju, kao snažni organizacijski i upravljački aparat, nazivajući ga -globalnom biblijom-, pa do drugih koji upozoravaju na nužne njezine posljedice, kompleksnu društvenu bezličnost ili koncept nepouzdanosti.

Prema najnovijim istraživanjima proces se globalizacije ustrojava na načelu -organizacije gospodarstva-, utvrđujući prednosti i pogodnosti pojedine zemlje u odnosu na drugu zemlju i slično. Ipak, postupno, ali i neizostavno mijenjaju se pogledi na globalizaciju i ona sve više postaje imperativom današnjice. U prostornom pogledu, globalizacija potiče i teritorijalizaciju i, jednako tako, deteritorijalizaciju turizma u mnogim regijama svijeta.

Takvi složeni procesi uključuju više međunarodnih tijela koja neposredno i posredno usmjeravaju turizam. U procesu europske integracije formirana su tako brojna tijela što usmjeravaju razvitak turizma na svim prostornim i organizacijskim razinama.

globalizacija; europska integracija; atraktivnost; teritorijalizacija i deteritorijalizacijaAutor: Niko Koncul -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados