Etničke promjene u strukturi stanovništva slavonskih županija između dvaju popisa 1991.–2001.Reportar como inadecuado
Etničke promjene u strukturi stanovništva slavonskih županija između dvaju popisa 1991.–2001. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.19 No.1 March 2003. -

Slavonija je u razdoblju između dvaju popisa stanovništva 1991.–2001. doživjela značajne sociodemografske promjene u strukturi stanovništva, a strukturalni poremećaj je posebno zahvatio segment etničkog-nacionalnog. Prostor tog dijela Hrvatske je nacionalno vrlo heterogen, sa značajnim udjelom Hrvata i Srba u ukupnoj populaciji. Tako je prema popisu 1991. u pet slavonskih županija bilo ukupno 977.399 stanovnika, a od toga 703.959 Hrvata ili 72,0%, a Srba 167.094 ili 17,0%. Slijede ostale nacionalne manjine, od kojih se prema broju i udjelu u ukupnoj slavonskoj populaciji izdvajaju Madžari, Bošnjaci, Slovaci, Rusini, Česi i Ukrajinci. Prijeratna etnopolitička mobilizacija s aktiviranjem predrasuda i stereotipa o drugima-drugačijima, a pogotovo ratni sukobi u čijim je temeljima srpski osvajački nacionalizam, doveli su do raspada mreže primarnih socijalnih odnosa u lokalnim zajednicama. Uslijedili su masovni egzodusi civilnog stanovništva, najprije Hrvata, a onda Srba. Nakon slamanja srpske pobune i mirne reintegracije istočne Slavonije uslijedio je povratak ratnih migranata u svoje domove i naselja. Velika većina Hrvata se vraća, a povratak Srba je znatno manji. Na bivše ratne prostore useljavaju i etnički Hrvati iz Bosne i Hercegovine i Vojvodine. Nacionalna struktura slavonskih gradova i sela doživjela je drastične promjene. Tako se udio Hrvata u ukupnoj populaciji povećao na 85,6%, a Srba smanjio na 8,7%.

Slavonija; ratni sukobi; etnička-nacionalna struktura; županijeAutor: Dragutin Babić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados