Ignacij Voje, Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003.Reportar como inadecuado
Ignacij Voje, Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. -Autor: Relja Seferović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados