Dobrotski kapetan Pavao Đurov Kamenarović 1696-1787Reportar como inadecuado
Dobrotski kapetan Pavao Đurov Kamenarović 1696-1787 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. -

Tema rada je životni put i djelovanje Pavla Đurova Kamenarovića 1696-1787, prema mišljenju proučavatelja bokeljske povjesnice jednog od naj istaknutijih Bokelja 18. stoljeća. Umješni pomorac i trgovac, čiji su brodovi do pirali do svih važnijih luka Jadrana i Sredozemlja, načelnik Dobrote, predstoj n ik hrvatske bratovštine Sv. Jurja i Tripuna u Mlecima, posjednik nekretnina u Mlecima, Kotoru i Dobroti, Pavao je Kamenarović ostao najviše upamćen kao darovatelj župne crkve Sv. Mateja u Dobroti. Tragom postojećih saznanja iz historiografije, kao i izvornog gradiva iz Arhiva bratovštine Sv. Jurja i Tripuna u Mlecima i Istorijskog arhiva u Kotoru, ukazuje se na nove sastavnice iz Kamenarovićeva životopisa te u prilogu objavljuju prijepisi njegove oporuke i kodicila.Autor: Lovorka Čoralić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados