Golubarda u Čelopecima - Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005.Report as inadecuate
Golubarda u Čelopecima - Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. -

Golubinjak Golubarda u Župi dubrovačkoj jedinstveni je ušEuvani primjerak ove specifične vrste gospodarske arhitekture iz razdoblja renesanse koji svjedoči o visoko razvijenoj kulturi življenja u tom razdoblju na dubro vačkom području. Do sada nisu poznati nikakvi podaci vezani za njegovu izgradnju i vlasnike, a rad donosi njegov prikaz prije i nakon obnove, podatke vezane za povijesni prostor golubinjaka, te ulogu golubova i način izgradnje njihovih nas tambi u razdoblju kasnog srednjeg vijeka. Osim udjela golubova u razonodi i gospodarskoj djelatnosti, iznesena je i pretpostavka o eventualnoj promatrač kodojavnoj funkciji Golubarde u sustavu očuvanja slobode, sigurnosti i dobrih zdrav stvenih prilika Dubrovačke Republike.Author: Patricija Veramenta-Paviša -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents