Prilog poznavanju stonske solane - Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005.Reportar como inadecuado
Prilog poznavanju stonske solane - Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. -

U ovom radu autor želi prikazati djelatnost stonske solane do Drugog svjetskog rata. Koristeći dosadašnju škrtu literaturu i dostupne arhiv ske izvore, on nastoji što bolje osvijetliti način i količine proizvodnje soli u njoj, njenu organizaciju, uvjete rada, te pokušaje unapređenja proizvodnje soli i nje ne prodaje. Nažalost, jedan dio njene novije dokumentacije nestao je netragom, pa nije moguće bolje prikazati njeno tadašnje djelovanje. Ipak, i ono čime autor raspolaže ukazuje na njeno značenje za egzistenciju stonskog i okolnog pučanstva kroz stoljeća, te za budžet Dubrovačke Republike.Autor: Šime Peričić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados