Sukobi oko ostavštine Luke Zamagne i spor Republike s Malom braćomReportar como inadecuado
Sukobi oko ostavštine Luke Zamagne i spor Republike s Malom braćom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.43 May 2005. -

Nemirna vremena nakon velikog potresa 1667. godine u Dubrovniku bila su svjedokom grozničavih nastojanja da se što prije obnovi postra dalo tkivo grada. Te su prilike izazivale dodatnu napetost kod razdiobe iole značajnije imovine. Kad je plemić Luka Zamagna svojoj snahi Linji oporučno ostavio na uživanje glavninu svoje imovine, izazvao je prikriveno nezadovoljstvo koje je eskaliralo u trenutku kad je Linja u vlastitoj oporuci proglasila univerzalnim nasljednikom dubrovačke franjevce. Izbio je sukob više ple mić kih rodova koji su preko rodbinskih veza nastojali dokazati svoja prava, a pritom su istupili i protiv franjevaca kao glavnog oporučnog nasljednika Linje Zamagna. Na pritisak državnih vlasti zavađena vlastela sklopila su među sobni sporazum i ponudila pogodbu upraviteljima samostana Male braće. Kad je potom Republika po kušala primorati franjevce na ustupanje dobivene imovine ili plaćanje visokog poreza, Rimska Kurija zaštitila je franjevačke interese, pa je sve završeno sporazumom između vlastele i upravitelja samostana.Autor: Relja Seferović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados