METODA PRAĆENJA RADA POSTROJENJA FLUID KATALITIČKI KREKINGReport as inadecuate
METODA PRAĆENJA RADA POSTROJENJA FLUID KATALITIČKI KREKING - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.43 No.2 April 2004. -

Sažetak Na postrojenju FCC iz vakuum plinskog ulja proizvodi se ukapljeni naftni plin, benzin oktanske vrijednosti 93 oktana, katalitičko ulje i dekantirano ulje. Najvažniji proizvod FCC procesa je benzin, pa zaključujemo da se ovim procesom od sirovine sa vrlo visokim vrelištem dobivaju proizvodi nižih vrelišta i većih komercijalnih vrijednosti. FCC proces se sastoji od dva dijela: reaktorsko – regeneratorski dio za koji možemo reći da je -srce- postrojenja jer se u njemu odvijaju reakcije krekiranja u fluidiziranom sloju katalizatora, i dijela za frakcionaciju gdje se produkti krekiranja odvajaju i šalju na daljnju obradu. Rad FCC-a zahtjeva stalno pokretanje kliznih ventila na strani regeneriranog katalizatora, istrošenog katalizatora i dimnog plina. Postavne vrijednosti se održavaju upravljanjem tlakovima, diferencijalnim tlakovima i temperaturama u procesu. Pokretanje kliznih ventila se održava sustavom hidrauličkog ulja. Kako se krekiranje u potpunosti odvija u reaktoru važna nam je dobra kontrola temperature u riseru reaktora. Za nadzor i upravljanje procesa koristi se distributivi kontrolni sustav DCS koji automatski drži postrojenje u najpovoljnijem režimu rada vodeći računa da se ne prelaze dozvoljeni parametri opterećenja opreme tlak, temperatura, brzina strujanja itd. čime se produžuje njen vijek trajanja i smanjuju troškovi održavanja. Osnova DCS je komunikacijska mreža poznata kao -Local Control Network- koja direktno povezuje uređaje koji omogućavaju sljedeće funkcije: - Sučeljenje čovjek – stroj - Sučeljenje prema Windows NT i drugim operacijskim sustavima - Akvizicija procesnih podataka i analiza - Napredno vođenje advanced control - Sučeljenje prema drugim procesnim mrežama DCS omogućuje implementaciju širokog spektra upravljačkih strategija od najjednostavnijih do najkompleksnijih, olakšavajući na taj način praćenje i vođenje procesa. U Rafineriji nafte Rijeka razvijen je tzv. monitoring service, metoda sustavnog praćenja rada postrojenja FCC. Ona se temelji na objedinjavanju procesnih podataka dobivenih direktno putem DCS-a, putem laboratorijskih analiza i izračunavanjem. Svi ti podaci objedinjeni u spreadsheetu Microsoft Excella pružaju kompletnu sliku cjelokupnog procesa, a njihov grafički prikaz omogućuje praćenje trendova te donošenje ispravnih poslovnih odluka.Author: Vesna Tomulić - Dubravko Draženović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents