TESTIRANJE SVOJSTAVA MOTORNOG ULJA SHPD U MOTORU TRAKTORA PRI OSNOVNOJ OBRADI TLAReportar como inadecuado
TESTIRANJE SVOJSTAVA MOTORNOG ULJA SHPD U MOTORU TRAKTORA PRI OSNOVNOJ OBRADI TLA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.43 No.2 April 2004. -

Sažetak

Testiranje motornog ulja SHPD kvalitete, gradacije viskoznosti SAE 15W-40 obavljeno je u jesensko-zimskom oranju, s ciljem prikupljanja podataka o dinamici promjena osnovnih karakteristika motornog ulja i temeljem toga mogućnostima produljenja intervala zamjene ulja. Oranje je obavljano na tlu teksturne oznake praškasto-glinasta ilovača, sadržaja vode 15-19 % na dubinu od 30-32 cm u vremenu od 13. studenoga do 11. prosinca 2002. godine. Posao je obavljen za 24 radna dana sa četverobrazdnim okretnim plugom Regent Megastar 600 CX i traktorom John Deere 8200 od 155 kW 210 KS, a uzorci ulja u količini od 1 litre uzimani su crpkom izravno u polju. Vrijednosti fizikalno kemijskih svojstava ulja kretale su se unutar očekivanih granica. Trend promjene viskoznosti navodi na zaključak da se tijekom ispitivanja viskoznost vrlo malo mijenjala i u cijelom razdoblju ostala je unutar početne gradacije, što znači da ulje pri teškim uvjetima rada traktora uspješno održava svojstva podmazivosti bez opasnosti za ispravan rad i stanje motora. Ulje je i nakon završetka ispitivanja imalo visoku alkalnu rezervu TBN, što znači da je dobro štitilo motor i da je moglo biti još u uporabi. Trošenje metalnih djelova, vidljivo u vrijednostima količine metala u ulju, bilo je nisko. Tijekom ispitivanja ukupno je nadoliveno 3,7 l ulja, što daje prosječnu potrošnju od 1,22 l ulja na 100 sati rada traktora. Ukupno vrijeme testiranja ulja je bilo 304 sata rada traktora. Iako su gotovo svi pokazatelji ukazivali na mogućnost produženja rada, odnosno produljenja intervala zamjene ulja, krajnji interval zamjene ulja nije utvrđen zbog prijevremenog prekida ispitivanja što su učinili korisnici, vjerojatno potaknuti prethodno uobičajenim mijenjanjem ulja na 200 sati rada.

motorno ulje, svojstva u primjeni; traktor JOHN DEERE 8200; motorno ulje SHPD za dizelove motore; ispitivanje, primjensko eksploatacijsko field conditions; jesensko-zimsko oranjeAutor: Robert Zimmer - Dragan Škrobonja - Vladimir Olrom - Petar Lazar -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados