POLIMERNI ADITIVI MINERALNIH MAZIVIH ULJA NA TEMELJU TERPOLIMERA ALKIL-METAKRILATA I STIRENAReportar como inadecuado
POLIMERNI ADITIVI MINERALNIH MAZIVIH ULJA NA TEMELJU TERPOLIMERA ALKIL-METAKRILATA I STIRENA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.43 No.2 April 2004. -

Sažetak

Ispitana su reološka primjenska svojstva otopina priređenih polimernih aditiva na temelju terpolimera stirena, dodecil-metakrilata i oktadecil-metakrilata u mineralnom baznom ulju, u području sastava do w ST = 25 mas. %. Aditivi su dobiveni procesom šaržne polimerizacije smjese monomera u otopini mineralnog ulja uz peroksidni inicijator i izotermne uvjete, pri 100ºC. Konverzija monomera u polimer određena je 1H NMR spektroskopijom, a raspodjela i vrijednosti molekulnih masa kromatografijom isključenja po veličini. Porastom udjela stirena u monomernoj smjesi smanjuju se početna brzina reakcije i molekulne mase terpolimera. Određene su kinematičke viskoznosti otopina pri 40 ºC i 100 ºC, indeks viskoznosti, smična stabilnost i tecište i njihova ovisnost o sastavu i strukturi polimernih aditiva. Kinematička viskoznost raste s porastom molekulne mase terpolimera i ne mijenja se značajno s promjenom sastava aditiva. Vrijednosti indeksa viskoznosti smanjuju se s povećanjem udjela stirena i nalaze se u rasponu od 150 do 180, dok se smična stabilnost povećava s povećanjem udjela stirena u terpolimeru i smanjenjem molekulne mase polimera. Povećanjem udjela stirena smanuje se stinište otopina.

Istraživanja su pokazala da su polimerni aditivi za poboljšanje indeksa viskoznosti baznih mineralnih ulja na temelju stirena i alkil-metakrilata primjenjivi i u potpunosti usporedivi s komercijalnim aditivima na temelju metakrilatnih terpolimera. Dobiveni rezultati omogućuju optimiranje procesa i svojstava aditiva promjenom procesnih čimbenika, te sastava i strukture terpolimera prema zahtjevima proizvoda.

aditiv za reološka svojstva mineralnih baznih ulja; stiren-DDMA-ODMA terpolimer; azeotropna terpolimerizacija, dodecil metakrilat DDMA, oktadecil metakrilat ODMA; mineralno bazno uljeAutor: Zvonimir Janović - Ante Jukić - Elvira Vidović - Jakov Romano - Ankica Barišić - Meri Picek -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados