SEPARACIJA I KARAKTERIZACIJA AROMATSKIH FRAKCIJA IZ FCC SIROVINE I PRODUKATAReportar como inadecuado
SEPARACIJA I KARAKTERIZACIJA AROMATSKIH FRAKCIJA IZ FCC SIROVINE I PRODUKATA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.45 No.4 July 2006. -

Sažetak

FCC proces ili fluid katalitički kreking jedan je od glavnih rafinerijskih procesa, u kojem se konvertiraju teška plinska ulja u mnogo vrjednije produkte poput FCC benzina. Da bi se udovoljilo strogim ekološkim zahtjevima koje propisuju međunarodne specifikacije, potrebno je u motornim gorivima, čija je komponenta i FCC benzin, smanjiti količinu sumpora, aromata i olefina.

Porijeklo i tip sirovine koja se koristi pri katalitičkom krekiranju utječu na raspodjelu i količinu aromatskih ugljikovodika u nastalim produktima. Kromatografskim tehnikama kao što su tekućinska kromatografija i vezana tehnika GC-MS moguće je pratiti kemizam nastajanja i transformacije različitih aromatskih spojeva iz FCC sirovine u nastale produkte krekiranja kao što su FCC benzin i lako cikličko ulje (LCU).

Iz dvije FCC sirovine dobivene iz nafti različitog porijekla razdvojeni su asfalteni od maltena. Iz frakcije maltena odvojene su frakcije zasićenih, aromatskih i polarnih ugljikovodika na polupreparativnoj koloni metodom tekućinske kromatografije. Frakcija aromatskih ugljikovodika odvojena je na mono, di, tri+ aromate koji su kvantitativno određeni analitičkom tekućinskom kromatografijom te analizirani vezanim sustavom GC-MS kako bi se i kvalitativno odredili. Produkti katalitičkog krekiranja dobiveni iz FCC sirovina FCC benzin i lako cikličko ulje također su analizirani navedenim tehnikama te su uspoređeni dobiveni rezultati.

fluid katalitički kreking FCC sirovine za FCC cirkulirajuće plinsko ulje FCC osnovne sirovine prema sadržaju aromata sadržaj aromata u motornom benzinu sadržaj aromata u dizelskom gorivu ekološka prihvatljivost naftnih proizvodaAutor: Tatjana Tomić - Maja Fabulić Ruszkowski - Sanda Telen - Nada Uzorinac - Nikola Šegudović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados