Političke promjene u Hrvatskoj i hrvatski iseljenički tisak u ČileuReportar como inadecuado
Političke promjene u Hrvatskoj i hrvatski iseljenički tisak u Čileu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.21 No.1-2 June 2005. -

U radu se daje pregled hrvatskog iseljeničkog tiska u Čileu kroz pet povijesnih razdoblja (do Prvoga svjetskog rata, Prvi svjetski rat, između dva svjetska rata, Drugi svjetski rat, nakon Drugoga svjetskog rata) te se povlače paralele utjecaja političkih promjena u Hrvatskoj na sadržaj i teme iseljeničkog tiska. Metodom analize sadržaja za svako povijesno razdoblje analiziraju se jedne iseljeničke novine, a kao jedinica analize uzimaju se tekstovi s naslovnih stranica. Osim sadržaja poruke, analizira se i oblik poruke kako bi se ocijenio stav koji pošiljatelj poruke odašilje primatelju. Na osnovi analize novina zaključeno je da su političke promjene u Hrvatskoj imale važan utjecaj na iseljenički tisak, a to je posebno vidljivo u doba Prvoga i Drugoga svjetskoga rata. U razdoblju od Prvoga svjetskoga rata iseljenički tisak nazivima i temama kojima se bavi propagira jugoslavenstvo kao pripadnost jugoslavenskoj naciji i državi. Pod utjecajem političkih promjena u Hrvatskoj, mijenja se i identitet iseljenika. Do Prvoga svjetskog rata uglavnom su antiaustrijski orijentirani, a u sljedeća četiri razdoblja prihvaćaju države i vlade prve i druge Jugoslavije, identificirajući se s Jugoslavijom, te svoje potomke odgajaju se u jugoslavenskom duhu.

Hrvati; Čile; iseljavanje; iseljenički tisak; hrvatska dijasporaAutor: Marina Perić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados