Multikulturne politike i međuetnički odnosi: KanadaReportar como inadecuado
Multikulturne politike i međuetnički odnosi: Kanada - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.21 No.1-2 June 2005. -

Kanadska politika multikulturalizma priznala je pozitivan i trajan utjecaj imigracije na kanadsko društvo te prihvatila formiranje »nacije« na modelu kulturnog pluralizma, pretpostavljajući time radikalnu »preinaku« kanadskih kulturnih definicija umjesto formalnog usvajanja neke »glavne« nacionalne kulturne tradicije. Istodobno, u kanadskom je društvu sve izraženiji raskorak između službenih politika uključivanja i rastućega društvenog isključivanja novih imigranata, ponajprije »vidljivih« manjinskih skupina, iz gospodarske sfere, ali i uopće iz javnoga života. Zapravo, s obzirom na postojeće duboke tenzije u društvu između dvaju vrijednosnih sustava, stvarnosti raširenog rasizma s jedne strane i obveza spram ideologije demokratskog liberalizma s druge, te manjkava uspjeha integracijskih politika na što upućuje značajna nezaposlenost, niski prihodi i siromaštvo, osobito nekih imigrantskih zajednica, sve se češće govori o prevlasti »demokratskog rasizma« u Kanadi. U tom kontekstu u ovome se tekstu želi ukazati prije svega na neke osobitosti razvoja etničkih odnosa i politike multikulturalizma, ukorijenjena i ujedno ograničena svojim specifičnim povijesnim podrijetlom, a potom reći nešto o moći utjecaja vladinih multikulturnih politika te o ulozi političke korektnosti, kao konkretne društvene akcije, u međuetničkim odnosima i stavovima većinskog društva prema etničkim manjinama, osobito prema »vidljivim« skupinama.

imigracija; Kanada; etničke manjine; anglokonformizam; imigracijska politika; politika multikulturalizma; politička korektnostAutor: Ružica Čičak-Chand -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados