Računalna simulacija procesa injekcijskoga prešanjaReportar como inadecuado
Računalna simulacija procesa injekcijskoga prešanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polimeri : Plastics and Rubber Journal, Vol.27 No.1 November 2006. -

Suvremeni pristup razvoju kalupa za injekcijsko prešanje polimera umnogome se razlikuje od uvriježenog pristupa, koji se temeljio isključivo na iskustvu i pretpostavkama konstruktora kalupa. Otpresci su sve kompliciraniji i kompleksniji te se zahtijeva njihova povišena kvaliteta. Istodobno se traži što kraći rok isporuke i što niža cijena otpreska, što zahtijeva znanstveno utemeljen, metodički pristup razvoju polimernog otpreska i kalupa za injekcijsko prešanje. Tijekom faze proračuna i dimenzioniranja elemenata kalupa potrebno je načiniti reološki, toplinski i mehanički proračun kalupa. Zbog naglog razvoja računala i odgovarajućih računalnih programa, sve više na važnosti dobivaju numeričke metode proračuna. Jedna od najčešće primjenjivanih je metoda konačnih elemenata (FEM), s pomoću koje je simulacijom na računalu moguće oponašati ciklus injekcijskog prešanja te provesti odgovarajuće proračune kalupa. Iako metoda konačnih elemenata daje približno točne rezultate, uz primjenu odgovarajućih podatkara, simulacijom se u relativno kratkom vremenu može doći do prihvatljivo točnih rezultata. U radu je dan primjer računalne simulacije postupka tankostjenoga injekcijskog prešanja.

injekcijsko prešanje plastomera; računalna simulacija; tankostjeno injekcijsko prešanjeAutor: Damir GODEC - ; Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados