Komplikacije stomatološkog tretmana u pacijenta s diabetes mellitusom - prikaz slučajaReportar como inadecuado
Komplikacije stomatološkog tretmana u pacijenta s diabetes mellitusom - prikaz slučaja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.37 No.3 September 2003. -

Prevalencija diabetes mellitusa (DM) povećava se u cijelome svijetu kao rezultat promjena u načinu života, dužem životnom vijeku i sl. Stomatolozi će imati sve više takvih pacijenata u svojoj svakodnevnoj praksi. Svaka stomatološka intervencija povezana je s većim rizikom nastanka komplikacija u pacijenata s DM-om nego u pacijenata bez te bolesti. Ovaj rad pokazuje slučaj pacijenta s IDDM om u kojega je neadekvatan stomatološki tretman uzrokovao komplikacije, poremetio opće zdravstveno stanje i ugrozio mu život. Svrha ovoga rada je upozoriti na obaveznu primjenu suvremenoga protokola za stomatološki tretman pacijenata s DM-om.Autor: H. Konjhodžić-Raščić - S. Suljagić - A. Vuković - A. Prcić-Konjhodžić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados