Vođena regeneracija kosti kod Uporabe dentalnih usadaka - prikaz slučajaReportar como inadecuado
Vođena regeneracija kosti kod Uporabe dentalnih usadaka - prikaz slučaja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.37 No.3 September 2003. -

Gubitak prednjih zuba posljedica je patoloških procesa, retenecije zuba (najčešće gornjeg očnjaka), posljedica traume (avulzija ili fraktura korijena) ili nedostatka zubnoga zametka (najčešće gornjega drugog sjekutića).

Takvi slučajevi mogu se riješavati ortodontski (zatvaranjem nastaloga prostora), protetski (različitim mostnim konstrukcijama) ili implantoprotetskom rehabilitacijom. Nedostatak ortodontske terapije dugotrajna je rehabilitacija i česti estetski nedostatci.Kod mostne konstrukcije moraju se odstraniti tvrda zubna tkiva susjednih zuba, a dijasteme su kontraindikacija za njihovu primjenu. Usadci omogućuju izradbu samostalnih žvačnih jedinica, ali je preduvjet dovoljno kosti za primarnu stabilizaciju i dugotrajnost usadka. Kada postoji manjak kosti, koristimo se vođenom koštanom regeneracijom (VKR). VKR dokazana je metoda koštane regeneracije, a uporaba kolagenih membrana znatno povećava učinkovitost opisanoga postupka.

Dvadesetsedmogodišnjoj pacijentici operacijom je izvađen prvi gornji sjekutić zbog upalnoga procesa i resorptivnih promjena na kosti kao posljedice uzdužne frakture korijena. Neposredno nakon ekstrakcije kohleacijom je odstranjeno granulacijsko tkivo, koštani defekt ispunjen je Bio-Oss spongioznim granulama, a operacijsko polje pokriveno je Bio-Gide resorptivnom membranom. Godinu dana nakon operacije nastala je koštana regeneracija i ugrađen je ITI Straumannov implantat duljine 12 mm i promjera 3,3 mm. Zbog djelomične bukalne dehiscencije upotrijebljen je Fiziograft. Nakon 6 mjeseci izrađen je fiksnoprotetski nadomjestak.Autor: Pavel Kobler - Jasenka Živko-Babić - Josipa Borčić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados