Utjecaj nove generacije samojetkajućih adheziva na kakvoću kompozitnih ispunaReport as inadecuate
Utjecaj nove generacije samojetkajućih adheziva na kakvoću kompozitnih ispuna - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.37 No.3 September 2003. -

Samojetkajući dentin adhezivi uvedeni su u praksu kako bi se uklonilo nanocurenje, izbjegla uporaba vlaže tehnike, reducirao broj koraka u aplikaciji adheziva. Na tržištu trenutačno postoje samojetkajući adhezivi koji se apliciraju u jednom ili dva koraka. Cilj je ove studije da usporedi utjecaj 2 samojetkajuća adheziva nove generacije: Prompt L Pop (samojetkajući primer-bond agent, sve u jednom koraku) i AdheSE (samojetkajući primer-bonding agentdva koraka) na kakvoću kompozitnih ispuna treće klase. kompozitni aterijal upotrijebljen u ovoj studiji bio je Tetric Ceram Ivoclar Vivadent. Uzorak u ovoj studiji čini 60 kompozitnih ispuna treće klase, rađenih na djeci u dobi od 12-16 g. Kod 30 ispuna uporabljen je adheziv Prompt L Pop proizvođača #M ESPE, a kod drugih 30 ispuna kao adheziv uporabljen je AdheSE proizvođača Ivoclar Vivadent. Za procijenu kompozitnih restauracija primijenjeni su USPHS kriteriji (A-idealno, B-prihvatljivo, Cneprihvatljivo) za sljedeće parametre: postoperativna osjetljivost, boja ispuna, marginalna diskoloracija, marginalna adaptacija, anatomaski oblik ispuna i postojanje karijesa. Vrjednovanje je provedeno nakon tri i šest mjeseci.

Rezultati nisu pokazali statistički znatnu razliku u kakvoći ispuna, bez obzira na vrstu upotrijebljenog adheziva.Author: S. Kobašlija - M. Selimović-Dragaš - A. Huseinbegović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents