Konfokalno lasersko istraživanje penetracije dentin adheziva i zaljevača u fisureReportar como inadecuado
Konfokalno lasersko istraživanje penetracije dentin adheziva i zaljevača u fisure - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.37 No.3 September 2003. -

Proces zalijevanja fisura u idealnim bi uvijetima trebao potpuno spriječiti prodor mokroarganizama u duboke jamice i fisure. Utvrđeno je da zaljevači sada dostupni na tržištu ne prodiru uvijek i potpuno u duboke i srednje duboke fisure tipa I (oblika pukotine) ili IK tipa (oblika ampula). S obzirom na nisku viskoznost i izvrsno vlaženje postojećih dentin adheziva, oni se upotrebljavaju u kombinaciji sa zaljevačima fisura da bi se poboljšala kvaliteta veze između zaljevača i cakline.

Svrha ove ekspeimentalne studije bila je ispitati postoji li mogućnost poboljšanja penetracije zaljevača u fisure humanih molara, u kombinaciji s dentin adhezivima.

Istraživanje je provedeno na 20 izvađenih intaktnih ljudskih molara i premolara. Čiščenje je učinjeno zračnim polirajućim uređajem 60 sekundi. Eksperimentalna grupa od 10 uzoraka tretirana je s dentin adhezivom Prime&Bond NT i zaljevačem fisura Dyrect Seal. Kontrolna skupina (10 zuba također) tretirana je samo sa zaljevačem fisura Dyrect seal. Tretirani uzorci rezani su na režnjeve debljine 700 mikrometara (ukupno 53 komada), usporedno sa zubnom osovinom. Vrjednovanje je provedeno s konfokalnim laserskim mikroskopom.

Rezultati eksperimentalne skupine pokazuju da je 12 dubokih fisura potpuno punjeno, 9 nije bilo punjeno potpuno, 9 je bilo punjeno s postojanjem mjehurića zraka, a jedna široka fisura bila je punjena potpuno. Rezultati kontrolne skupine pokazuju da je 6 dubokih fisura potpuno punjeno, 19 nije punjeno, 5 je punjeno s postojanjem mjehurića zraka i 6 širokih fisura je punjeno potpuno. Uporabljen je Hi-kvadrat test za statističku raščlambu sa stupnjem korekcije p = 0,0465. To znači da postoji znatna razlika između kontrolne i eksperimentalne skupine.

Uporaba dentin adheziva u metodi zalijevanja fisura ima određene prednosti u usporedbi s standardnom metodom zalijevanja fisura.Autor: S. Kobašlija - A. Huseinbegović - M. Selimović-Dragaš - T. Pioch -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados